. A' Ghàidhlig air aghaidh na t́re - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' Ghàidhlig air Aghaidh na T́re /                Gaelic in the Landscape

Tha an sreath de leabhraichean dà-chànanach seo a' moladh an dlùth-chàirdeas eadar a' Ghàidhlig agus ar t́rean agus a' toirt blasad de dhualchas nan ainmean-àite ann an Iar-thuath na Gàidhealtachd, ann an Gallaibh, Cataibh is Dùthcaich MhicAoidh agus ann an ̀le is Diùra.

Ma tha thu ag iarraidh leth-bhreac cruaidh cuir fios gu 01738 458530 no pubs@snh.gov.uk agus thèid leth-bhreac a chur sa phost thugad saor an asgaidh ma tha thu air taobh a-staigh an RA.

 

 

 Last updated on Thursday 13th February 2014 at 15:56 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo