. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
agh-fidh
f
aighean-fidh
red deer (female)
(Cervus elaphus)
eilid used after first year
MP3
bobhair
m
dobhar-ch m
bobhairean, dobhar-choin
beaver
(Castor fiber)
Dobhar-ch means 'water dog'.
MP3
boc
m
buic
buck
(Cervidae (Family) spp.)
can be goat or male roe-deer
MP3
broc
m
strianach m
bruic, strianaichean
badger
(Meles meles)
The Ibrox area derives from th-bhroc, 'badgers' ford'.
MP3
broc-lann
f
broc-lainn
badger's sett
cat-fiadhaich
m
fiadh-chat m
cait-fhiadhaich, fiadh-chait
wildcat
(Felis silvestris)
MP3
cearban
m
cearbain
basking shark
(Cetorhinus maximus)
coineanach
m
rabaid f
coineanaich, rabaidean
rabbit
(Oryctolagus cuniculus)
dallag
f
dallag-fheir f
dallagan, dallagan-feir
common shrew
(Sorex araneus)
lit. little blind one
MP3
dallag-uisge
f
famh-bhual m/f
dallagan-uisge, famhan-bual
water shrew
(Neomys fodiens)
The Gaelic name means 'the small blind water one'.
MP3
dbhran
m
biast-dhubh f
dbhrain, biastan-dubha
otter
(Lutra lutra)
Biast-dhubh translates literally as 'black beast'; dbhran is based on an archaic word for water, dobhar.
MP3
each
m
ich
horse
eilid
f
ildean
red deer (female)
(Capreolus capreolus)
after 1 year
MP3
famhalan
m
lamhallan m, radan-uisge m
famhalain, lamhallan, radain-uisge
water vole
(Arvicola amphibius)
MP3
famhalan arcach
m
famhalan m
famhalain arcach, famhalain
common vole
(Microtus arvalis)
MP3
famhalan bruaiche
m
famhalan Breatannach m
famhalain bruaiche, famhalain Bhreatannach
bank vole
(Myodes glareolus)
MP3
famhalan-feir
m
feurlagan
famhalain feir, feurlagain
field vole
(Microtus agrestis)
MP3
fearaid
f
fearaidean
ferret
(Mustela furo)
MP3
fiadh ruadh
m
fidh ruadha
red deer
(Cervus elaphus)
fiadh-Seapanach
m
fidh-Sheapanach
sika deer
(Cervus nippon)
MP3
fionnag-feir
f
fiolan-feir m
fionnagan-feir, fiolanan-feir
pygmy shrew
(Sorex minutus)
MP3
for rin
f
true seals
gerr
f
maigheach f
gerran, maighichean
brown hare
(Lepus europaeus)
MP3
gerr a' mhonaidh
f
maigheach bhn (f)
gerran a' mhonaidh, maighichean bna
mountain hare
gobhar-fhiadhaich
goibhrean-fiadhaich
wild goat
(Capra hircus)
Can be either masculine or feminine.
MP3
ialtag
f
ialtagan
bat
(Chiroptera spp.)
MP3
ialtag chumanta
f
ialtagan cumanta
pipistrelle bat
(Pipistrellus spp.)
MP3
leumadair
m
deilf
leumadairean, deilf
common dolphin
(Delphinus delphis)
leumadair bn-ghobach
m
deilf gheal-ghobach f,
leumadairean bn-ghobach, deilf gheal-ghobach
white-beaked dolphin
(Lagenorhynchus albirostris)
leumadair cliathaich-bhin
m
deilf chliathaich-ghil f
leumadairean cliathaich-bhin, deilf chliathaich-ghil
white-sided dolphin
(Lagenorhynchus acutus)
leumadair cliathaich-bhn a' Chuain Siar
m
leumadairean cliathaich-bhn a' Chuain Siar
Atlantic white-sided dolphin
(Lagenorhynchus acutus)
lioncs
m
lince
lioncs
lynx
(Lynx lynx)
MP3
luch
f
luchan
house mouse
(Mus musculus)
MP3
luchag
f
luchagan
small mouse
(luchag)
MP3
luch-coille
f
luchan-coille
wood mouse
(Apodemus sylvaticus)
luch-fheir
f
luchan-feir
common field mouse
(Apodemus sylvaticus)
madadh-allaidh
m
madaidhean-allaidh
wolf
(Canis lupus)
MP3
madadh-cuain
m
orca (killer whale)
(Orcinus orca)
MP3
mamail
m
mamailean
mammal
MP3
mathan
m
mathain
bear
(Ursidae (Family) spp.)
MP3
mionc
m
mioncaichean
American mink
(Mustela vison)
MP3
mucan-mara bailn
f
baleen whales
muc an sgadain
f
mucan an sgadain
fin whale
(Balaenoptera physalus)
Name means herring sea-pig.
MP3
muc bhiorach
f
buthag f
mucan biorach, buthagan
bottlenose dolphin
(Tursiops truncatus)
MP3
muc-mhara
f
mucan-mara
whale
The Isle of Muck is Eilean nam Muc 'the isle of the whales'
muc-mhara a' chinn mhir
f
mucan-mara a' chinn mhir
pilot whale
(Globicephala melas)
MP3
muc-mhara chrotach
f
muc-chrotach
mucan-mara crotach
humpback whale
(Megaptera novaeangliae)
muc-mhara fhiaclach
f
mucan-mara fiaclach
toothed whales
muc-mhara ghobach
f
mucan-mara gobach
beaked whale
(Ziphiidae (Family) spp.)
muc-mhara Mhinceach
f
muc-mhioncaidh f
mucan-mara Mhinceach, mucan-mioncaidh
Minke whale
(Balaenoptera acutorostrata)
muc-mhara Sei
f
mucan-mara Sei
Sei whale
(Balaenoptera borealis)
muc-mhara sptach
f
mucan-mara sptach
sperm whale
(Physeter macrocephalus)
MP3
neas
f
neasan
stoat
(Mustela erminea)
neas bheag
f
neasan beaga
weasel
(Mustela nivalis)
peileag
f
cana m
peileagan, canaichean
common porpoise
(Phocoena phocoena)
rin Artach
f
Arctic seals
rin bine
f
fur seals
rin chluasach
f
eared seals
rn
m
rin
seal
MP3
rn-ailbhein a' chinn a deas
f
rin-ailbhein a' chinn a deas
southern elephant seal
(Mirounga leonina)
rn calaidh
f
rn cumanta
rin-chalaidh, rin chumanta
harbour seal / common seal
(Phoca vitulina)
rn clrsaich
f
rin chlrsaich
harp seal
(Phoca groenlandica)
rn curracach
f
rin churracach
hooded seal
(Cystophora cristata)
rn feusagach
f
rin fheusagach
bearded seal
(Erignathus barbatus)
rn glas
m
rn liath m, rn mr m
rin ghlasa, rin liath, rin mhra
grey seal
(Halichoerus grypus)
Gaelic saying ' Is toigh leinn an rn ach cha toigh leinn naidheachd an rin' - we like the seal but not the seal's news which is bad weather is at hand.
MP3
sionnach
m
madadh ruadh m, gille-mrtainn m
sionnaich, madaidh-ruadha, gillean-mrtainn
fox
(Vulpes vulpes)
MP3
taghan
m
taghain
pine marten
(Martes martes)
MP3
torc fiadhaich
m
torc nimhe m
tuirc fhiadhaich, tuirc nimhe
wild boar
(Sus scrofa)
MP3