. Faclan NÓdair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan NÓdair / Dictionary of Gaelic Nature Words


GÓidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ╚ist / Audio
adag
f
adagan
haddock
(Melanogrammus aeglefinus)
anamoin bÓn badanach
m
anamoinean bÓna badanach
white cluster anemone
(Parazoanthus anguicomus)
An Cuan Siar
m
An Cuan Atlantaig (fir)
Atlantic Ocean
The Gaelic name means 'the west ocean'.
MP3
biorach
f
bioraich
dogfish
(Scyliorhinus canicula)
bradan
m
bradain
Atlantic salmon
(Salmo salar)
For all fish search 'fish'.
MP3
breac
m
bric
trout
(Salmo trutta)
crosgag
f
croise na trÓghad
crosgagan
starfish
cr¨bag
f
cr¨bagan
crab
(Crab)
cuidhteag
f
cuidhteagan
whiting
(Merlangius merlangus)
easgann
f
easgannan
eel
easgann-bhreac na mara
f
creathall na mara f
easgannan-breaca na mara, creathaill na mara
sea lamprey
(Petromyzon marinus)
easgann E˛rpach
f
easgannan E˛rpach
European eel
(Anguilla anguilla)
gabhar
f
shad
giomach Lochlannach
m
giomach Nirribheach (m)
giomaich Lochlannach, giomaich Nirribheach
Norway lobster
(Nephrops norvegicus)
iasg
m
Ŕisg
fish
muir-tiachd
m
muir-tiachdan
jellyfish
(Cnidaria (Phylum) spp.)
pollag
f
powan
rionnach
m
rionnaich
mackerel
(Scomber scombrus)
Roinn Dýon Mara
f
Roinnean Dýon Mara
Marine Protected Area (MPA)
sgadan
m
sgadain
herring
sgait
f
sgarrag, sgaiteag
sgaitean
skate
(Dipturus batis)
sýolag
f
sýol-gainmhich m
sýolagan, sýol-gainmhich
sandeel
slige
f
sligean
seashell
spŔirlinn
m
sparling
(Osperus eperlanus)
stamh
m
prÓblach m
staimh
tangle (oarweed) (seaweed)
(Laminaria digitata)
stangar
m
stangaran
stickleback
(gasterosteidae)
tÓrr Artaigeach
m
Arctic charr
(Salvelinus alpinus)
trosg
m
bodach ruadh m
truisg, bodaich ruadha
cod
(Gadus morhua)