. Faclan NÓdair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan NÓdair / Dictionary of Gaelic Nature Words


GÓidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ╚ist / Audio
B˛rd Iasgaich an SpŔ
m
Spey Fishery Board
Buidheann Dýon └rainneachd na h-Alba
Scottish Environment Protection Agency (SEPA)
Caidreachas Croitearachd na h-Alba
Scottish Crofting Federation (SCF)
Formerly Scottish Crofters' Union (SCU) / Aonadh nan Croitearan
Coimisean na Coilltearachd Alba
m
Forestry Commission Scotland
Coimisean na Croitearachd
m
Crofting Commission
Formerly Crofters' Commission / Coimisean nan Croitearan
Coimisean na Roinn E˛rpa
m
European Commission
MP3
Colaiste └iteachais na h-Alba
f
Scottish Agricultural College
MP3
Comann Rýoghail Dýon nan Eun
m
The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
Dualchas NÓdair na h-Alba
m
Scottish Natural Heritage (SNH)
MP3
PÓirc NÓiseanta
f
PÓircean NÓiseanta
National Park
MP3
Seirbheisean └rainneachd agus D¨thchail na h-Alba
f
Scottish Environmental and Rural Services (SEARS)
MP3
sgeama Óiteachais-Órainneachd
m
sgeamaichean Óiteachais-Órainneachd
agri-environment scheme
TŔarmann NÓdair NÓiseanta
m
TŔarmainn NÓdair NÓiseanta
National Nature Reserve (NNR)
MP3
┘ghdarras Ionadail
m
┘ghdarrasan Ionadail
Local Authority
MP3
Urras Dualchais Eilean Eige
m
Eigg Heritage Trust
Urras Fiadh-bheatha na h-Alba
Scottish Wildlife Trust (SWT)
Urras NÓiseanta na h-Alba
m
National Trust for Scotland
MP3
Urras nan Coilltean
m
Woodland Trust