. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
dall-chnuimh
f
nathair-challtainn f, boiteag-shlaodach f
dall-chnuimhean, nathraichean-calltainn, boiteagan-slaodach
slow-worm
(Anguis fragilis)
MP3
dearc-luachrach
f
dearcan-luachrach
newt
(Triturus spp.)
MP3
dearc-luachrach Ailpeach
f
dearcan-luachrach Ailpeach
Alpine newt
(Ichthyosaura alpestris)
dearc-luachrach boiseach
f
dearcan-luachrach boiseach
palmate newt
(Triturus helveticus)
dearc-luachrach ghainmhich
f
dearcan-luachrach gainmhich
sand lizard
(Lacerta agilis)
dearc-luachrach mhn
f
dearcan-luachrach mn
smooth newt
(Triturus vulgaris)
dearc-luachrach mhr
f
dearcan-luachrach mra
great crested newt
(Triturus cristatus)
laghairt
m
laghairtean
lizard
(Lacertilia)
losgann
m
losgannan
common frog
(Rana temporaria)
MP3
losgann dubh
f
muile-mhg f muile-mhgach f
muileacha-mgach, losgannan dubha, muileacha-mg
toad
(Bufo bufo)
muile-mhgach an druim bhuidhe
f
muileacha-mgach an druim bhuidhe
natterjack toad
(Bufo calamita)
muir-threach
m
muir-thrich
amphibian
(Amphibia (Class) spp.)
The Gaelic name means 'sea and land dwellers'.
MP3
nathair
f
nathraichean
snake
(Serpentes (Suborder) spp.)
MP3
nathair-nimhe
f
nathraichean-nimhe
adder
(Vipera berus)
sometimes nathair
sngair
m
sngairean
reptile
(Reptilia)
turtar
f
turtaran
turtle
(Chelonioidea (Superfamily) spp.)
MP3
turtar a' chinn mhir
f
turtaran cinn-mhir
loggerhead turtle
(Caretta caretta)
turtar druim-leathair
m
turtaran druim-leathair
leatherback turtle
(Dermochelys coriacea)
turtar Kemp's Ridley
m
turtaran Kemp's Ridley
Kemp's Ridley turtle
(Lepidochelys kempii)