. Ceanglaichean - Scottish Natural Heritage
skip to main content
  • Home »
  • Ceanglaichean

Ceanglaichean bho lÓrach-lýn SNH

Tha ceanglaichean againn gach cuid gu lÓraichean-lin 'saideil'áDualchas NÓdair na h-Albaá(NNR external site , SOAC external site áagus Bio-Iomadachd external site ) agus gu lÓraichean-lýn air an taobh a-muigh (lÓraichean nach eil ceangailte ri SNH). Bidh sinn a' taghadh cheanglaichean a tha sinn a' meas buntainneach dhan t-susbaint bho bheil iad a' ceangal agus aig a bheil comas a bhith cuideachail no inntinneach dhan luchd-amais againn.

Ceanglaichean gu lÓraichean-lýn bhon taobh a-muigh

Thathas a' taghadh cheanglaichean a-muigh a tha a' sealltainn an fhiosrachaidh a th' aig SNH aig an Óm fhoillseachaidh. Ach chan eil uallach sam bith air SNH airson na th' air lÓraichean-lýn air an taobh a-muigh. Ma thadhaileas tu air lÓrach co-cheangailte sam bith tha e an urra riut fhŔin uallach a ghabhail airson dýon fa chomhair bhýorasan no eileamaidean millteach eile.

  • Cha bhi SNH a' cruthachadh, a' cumail suas, ag ¨rachadh no a' sgr¨dadh cheangalaichean san fhad-¨ine
  • Chan urrainn dha SNH na th' air lÓraichean a-muigh atharrachadh
  • Faodaidh lÓraichean a-muigh atharrachadh gun fhios no chead bhuainn.

Tha feallsanachd SNH an aghaidh a bhith ag adhartachadh ghnothaichean malairteach air ar lÓraich-lýn. Fýor chorra uair, dh'fhaodar ceanglaichean a thabhann gu lÓraichean-lýn aig a bheil seirbheisean malairteach ach cha tŔid leudachadh cho fada a-mach ri bhith ag ainmeachadh seirbheis no bathar s˛nraichte. Le bhith a' toirt cothrom gu ceangal den t-se˛rsa sin chan eil SNH a' cur taic, ann an d˛igh sam bith, ri a seirbheisean, no a bathar, no ri sealbhadairean na lÓraich.

Leugh seo sa Bheurla / English versionLast updated on Wednesday 29th June 2016 at 11:17 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo