. Searbhachadh cuain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Searbhachadh cuain

An duilgheadas CO2 eile

Chan e a-mhÓin gu bheil ýrean Órdaichte de ghasan taigh-glainne ag atharrachadh ar n-aimsire, ach nuair a leaghas an carbon dÓ-ocsaidá(CO2) a bharrachd san Óille ann an uisge-sÓil tha seo ag adhbhrachadh searbhachadh cuain - an duilgheadas CO2 eile.

'S ann o chionn ghoirid a thugar an aire do shearbhachadh cuain, ach a dh'aindeoin sin dh'fhaodadh a bhuaidh a bhith cho Órd ris an Órdachadh te˛dhachd a tha a' tighinn bho atharrachadh gnÓth-shýde.

Ged a tha atharrachadh gnÓth-shýde sgaoilte is doirbh a dhŔanamh a-mach, tha searbhachadh cuain so-thomhasach, ro-innseach agus adhartach.

  • EPOCA external site á - tha am Pr˛iseact E˛rpach air Searbhachadh Cuain air sti¨ireadh ¨r fhoillseachadh airson s¨il ¨r a thoirt air an duilgheadas cruinneil seo.

Tha an sti¨ireadh a' dŔiligeadh ri cho cinnteach 's a tha a' choimhearsnachd shaidheansail eadar-nÓiseanta mu na tha a' gabhail Óite sa chuan; ri na dh'fhaodadh tachairt dhan chuan ann an saoghal CO2; agus a' rannsachadh na buaidh a thŔid a thoirt oirnn uile

áEnglish versionLast updated on Monday 28th April 2014 at 11:05 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo