. Ar dÓimh ri nÓdar & gnÓth-shýde - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ar dÓimh ri nÓdar & gnÓth-shýde

Tha sinn air cumadh a thoirt air cruthan-týre, lusan is ainmhidhean na h-Alba, agus tha iadsan gu leanmhainneach air ar cumadh, ar biadhadh agus air ar brosnachadh. Tha sinn an urra ri na seirbheisean nÓdarra sin airson cumhachd, biadhadh, brosnachadh is togail a thoirt dha ar n-eaconamaidh agus ar d˛ighean-beatha. San aon d˛igh tha ar cruthan-týre, mar a dh'aithnicheas sinn iad, an urra ris an d˛igh sa bheil sinn a' ruith ar n-eaconamaidh agus sa bheil sinn be˛ gus dýon a chur air na farsaingeachdan is na suidheachaidhean aimsire a bheir cothrom dhaibh soirbheachadh.

O chionn ghoirid, tha atharrachadh gnÓth-shýde a dh'adhbhraich obair dhaoine, air a thighinn gu bhith na thoradh air ar dŔiligeadh ri nÓdar - com-pÓirteachadh neo-riaghailteach mar thoradh air ar d˛ighean-beatha do nach urrainn ar goireasan cuingealaichte nÓdarra taic a thoirt gu brÓth. 'S e atharrachadh gnÓth-shýde an cunnart sýngilte as motha a tha fa chomhair ar n-obair nÓdair is ar cruthan-týre, agus tha e cuideachd a' cur ar d˛ighean-beatha, ar n-eaconamaidh agus ar cultar ann an cunnart.

Ciamar as urrainn dhuinn dŔiligeadh ri atharrachadh gnÓth-shýde ann an d˛igh a chuidicheas ar nÓdar, ar cruthan-týre agus ar sluagh a' soirbheachadh?

Tha sinn a' faighinn tlachd Ós na sochairean is an toil-inntinn follaiseach, susbainnteach a th' againn ann am fiadh-bheatha agus cruthan-týre agus anns na barran is na h-ainmhidhean a tha sinn a' togail. Ach tha ar n-eag-shiostaman a' tabhann dhuinn raon farsaing de bhathar is sheirbheisean a tha a cheart cho cudromach ged nach eil iad cho faicsinneach. Tha na 'seirbheisean' a' gabhail a-steach, gun ainmeachadh ach beagan, glanadh uisge is Ŕadhair gu seilleanan is biastagan eile a bhith a' poileanachadh bharran agus l¨ghdachadh ann an tuileachadh is ann an cnÓmh talmhainn. Tha iad sin saor 's an-asgaidh ach tha an luach anabarrach.

á

English versionLast updated on Thursday 10th May 2012 at 15:19 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo