. Daoine - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Atharrachadh gnth-shde - buaidh air daoine

Tha e deatamach gun tid diligeadh ri atharrachadh gnth-shde ma tha Alba dol a choileanadh fs seasmhach eaconamach. Tha promh phirt aig an t-siostam dealbhachaidh ann a bhith a' cuideachadh le lasachadh nan nithean a tha ag adhbharachadh atharrachadh gnth-shde agus a bhith a' fs suas ri na h-atharrachaidhean a tha a' tighinn na chois. Faodaidh atharrachadh gnth-shde rean-mara rdaichte istuilleachadhagus tedhachd anabarra adhbharachadh agus faodaidh sin milleadh a dhanamh air taighean, drochaidean is ridean-iarainn. Airson diligeadh ri atharrachadh gnth-shde feumaidh luchd-dealbhachaidh is luchd-leasachaidh a thighinn gu co-dhnaidhean ceart.

Bidh buaidh mhr aig atharrachadh gnth-shde air an digh sam bi daoine a' diligeadh ri ndar. Mar eisimpleir tha coilltean a' toirt deicheadan a' fs agus feumar smaoineachadh a-nis air an t-sersa dealbhachaidh is riaghlaidh a bheir itean gorma dhuinn airson fs seasmhach agus iteachan far am faod daoine beatha fhallain a bhith aca san m ri teachd.

Tha SNH a' gabhail rannsachadh os limh co-cheangailte ris a' bhuaidh a dh'fhaodadh atharrachadh gnth-shde a thoirt air cruthan-tre na h-Albaagus air cileachd beatha.

Tha Dualchas Ndair na h-Alba cuideachd air rannsachadh r fhoillseachadh mun bhuaidh a th' aig tachartasan for dhrochd shde air ar n-obraichean, ar togalaichean agus air Tarmainn Ndair Niseanta airson ar cuideachadh gus diligeadh ri atharrachadh gnth-shde san m ri teachd ann an digh nas fiosraichte.

English versionLast updated on Monday 27th August 2012 at 13:47 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo