. Buaidh air nÓdar & cruthan-týre - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Buaidh air nÓdar agus cruthan-týre / Effects on nature and landscapes

S˛bhrach Albannach / Scottish Primrose / Primula scotica, Yesnaby, Arcaibh ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

GnŔithean

Ciamar a bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh air gnŔithean? An caill, no am buannaich, Alba gnŔithean sam bith? An gabh gnŔithean ri atharrachadh gnÓth-shýde?

Machair, Uibhist a Deas. ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Arainnean

'S e atharrachadh gnÓth-shýde an cunnart singilte as motha a thaobh Órainnean na h-Alba. Faigh a-mach dŔ an fheadhainn as motha a th' ann an cunnart agus mar a dh'fhaodadh iad dŔiligeadh ris.

R¨m ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas NÓdair na h-Alba cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ge˛las, ¨ir & cruthan-týre

Tha gnÓth-shýde a' toirt buaidh air na feartan a tha a' toirt cumadh air ar beanntan, aibhnichean is oirthirean. Faigh a-mach mar a bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh air neart na h-obrach sin.