. Ag ullachadh airson na tha ri teachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ag ullachadh airson na tha ri teachd

Tha 'Climate Change and the Natural Heritage - Scottish Natural Heritage's Approach and Action Plan' a' suidheachadh ar promhachasan ro-innleachdail agus nam promh ghnomhan airson an lbhrigeadh thairis air na h-ath bhliadhnaichean ri thighinn. Tha an cunntas a' soilleireachadh na h-iomagain a th' oirnn mu atharrachadh gnth-shde a tha sinn a' faicinn mar a' chunnart as motha a thaobh ndar agus ar cruthan-tre anns na deicheadan a tha ri thighinn. Tha e a' cur an cill gu bheil sinn a' toirt taic lidir dha modhan lasachaidh is atharrachaidh agus a' comharrachadh ar n-amasan dhan taobh.

Tha sinn air sgrdadh a dhanamh air a' cheangal eadar Plana Gnomha Atharrachadh Gnth-shde agus na Planaichean Gnomha a dh'fhoillsich Buidheann Don rainneachd na h-Alba external site mu thrth agus Coimisean na Coilltearachd Alba external site agus na tha Alba Aosmhor external site a' foillseachadh. Tha an cunntas ceithir-buidhneach againn air 'Gnomhachadh air Atharrachadh Gnth-shde  PDF document ' a' sealltainn gu soilleir mar a tha sinn ag adhartachadh ar dleastanasan cmhla co-cheangailte ri atharrachadh gnth-shde. Tha an co-obrachadh seo a' cuideachadh le bhith a' lbhrigeadh nan dleastanasan a chaidh a shuidheachadh tro Achd Atharrachadh Gnth-shde na h-Alba external site agusFram Ceartachaidh Riaghaltas na h-Alba external site .

English versionLast updated on Friday 20th April 2012 at 12:14 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo