. A' cuideachadh ndar gus cuideachadh a thoirt dhut - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' cuideachadh ndar gus cuideachadh a thoirt dhut / Helping nature help you

Ma thid diligeadh ri cisean an-drsta gheibhear sochairean s, mura tid faodaidh cosgaisean mra a thighinn.

Feumar diligeadh ri cisean an-drsta, gu seasmhach agus cmhla gus rm a chruthachadh dha gnithean, eag-shiostaman agus dighean-obrach ndarra airson fs cleachdte ri atharrachadh gnth-shde. Tha buannachdan prseil ri fhaighinn bhuaithe agus mura dan sinn cil dh'fhaodadh e bhith nas cosgaile na tha sinn a' smaoineachadh.

Bidh e na dhbhlan mhr seo a choileanadh. Tha soirbheachadh an urra ri gnomhachadh an-drsta tro Alba air fad.

ThaDualchas Ndair na h-Albaag obair le buidhnean tron dthaich gus ndar is cruthan-tre na h-Alba a chuideachadh ri bhith a' fs cleachdte ri aimsir chaochlaideach. Ach tha sinn cuideachd a' toirt stiireadh seachad mu mar a ghabhas comasachd obair ndarra a chleachdadh airson sluagh na h-Alba a chuideachadh a' toirt freagairt ifeachdach dha atharrachadh gnth-shde.

Faodaidh an digh sa bheil sinn a' cleachdadh ar cuid fearainn, mar a tha sinn ga dhranadh (no a' toirt cothrom dha tuileachadh), na rudan a tha sinn a' fs air, na tha sinn a' togail air, is cite, buaidh anabarra a thoirt co-cheangailte ri bhith a' diligeadh ri atharrachadh gnth-shde. Gus faighinn a-mach ciamar, leugh mu cuid de na sgeulachdan soirbheachaila th' againn gu ruige seo, agus faigh a-mach mar a gheibh thu air a bhith ag obair cmhla rinn.

English version

A' sgrdadh faisg air Blr Ghobhraidh Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Ag ullachadh airson na tha ri teachd

Faigh tuilleadh a-mach mu ar com-pirtichean, agus mar a tha sinn ag obair cmhla riutha.

Dgean dinte a-steach aig Tarmann Ndair Niseanta Blawhorn Moss Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

A' Gnomhachadh

Na tha sinn air a choileanadh mu thrth.

Neach-thoileach a' cuideachadh aig Tuathanas Baile Gorgie, Dn ideann Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

D a ghabhas a dhanamh?

Faigh a-mach tuilleadh mu na dh'fhaodas tu a dhanamh.