. Sr mholaidhean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Sr mholaidhean

Toileachasan smplidh, rin lorg gu furasta air do stairsich

Cha leig a dhol gun bhlr a-muigh a leas a bhith na dhn-thuras mr le trr planaidh no uidheam shnraichte. Tha sinn airson do bhrosnachadh le cur-seachadan smplidh, furasta a tha ruigsinneach is ion-mhiannaichte.

Carson nach lorg thu ann am facebook external site airson Ndar air do Stairsich agus nach rannsaich thu na duilleagan againn no nach sgrobh thu air a' bhalla againn agus nach roinn thu le cch mar a tha am blr a-muigh a' crdadh riut.

Tha Ndar gu dearbh air do stairsich, is mar sin gabh ine dheth gus toileachasan smplidh na beatha a mhealtainn:

 • Lorg d an aois a tha craobh shnraichte
 • Sgrobh d' ainm sa ghainmhich
 • Dan gairm chomhachaig sa choille
 • Rannsaich lin creige
 • Cruinnich measan fiadhaich
 • Dan sine neinein
 • Sob sos leathad
 • Cruinnich sl
 • Seall ri flraichean is biastagan tro ghlainne-meudachaidh
 • Dan dealbh le sligean, molagan is sgoid air an trigh
 • Seall ri dol fodha na grine
 • Seall ri irigh na grine
 • Leig a' ghaoth tro d' fhalt
 • Faic gathan grine tro na craobhan
 • Dan faileasan bheathaichean
 • Suidh air being ag amharc mu chuairt
 • Laigh ann an achadh ag amharc air na sgthan
 • Fairich cbhraidheachd fhlraichean fiadhaich
 • Seall ri abhainn a' sruthadh seachad
 • Cluich Pooh sticks
 • Dan ainglean sneachda
 • Lean crsa bogha-froise
 • Amhairc air na rionnagan
 • Rach a-mach dhan uisge gus am bi thu fliuch
 • Dan brot agus thoir a-mach leat e ann am flasg
 • Rannsaich trigh a' lorg ulaidh
 • Brosnaich clann gus an dn-thursan a chlradh le bhith a' danamh dealbh dhen toileachas as fherr leotha; biodh sin na bheathach, lus, biastag no sealladh-tre
 • Ionnsaich ainmean chraobhan
 • Rach a dh'iasgach
 • Cruinnich geanm-chnothan
 • Cm leabhar-latha ndair agus lean ga rachadh tro na rithean
 • Drich cnoc agus meal an sealladh
 • Sgimh clachan
 • Raidhdig baidhsagal tro lin
 • Drich suas craobh
 • Cuir do bhtannan ort agus splaisig ann an lin
 • Sid air cloc bernain-bhrde Beathaich na tunnagan
 • Dan cuirm-chnuic
 • Cuir iteileag air iteig
 • Sgrobh comharran le cailc agus cluich pthbhidh
 • Dan car a' mhuiltein
 • Cluich sgiobag
 • Seall airson seamrag ceithir-dhuilleagach
 • Co-chothromaich air loga
 • Tarraing a-steach adhar a tha for fhionnar
 • Lorg iasg ann an abhainn
 • Roilig sos cnoc
 • Cluich falach-fead
 • Cluich air slaodan
 • Dan caisteal gainmhich

English versionLast updated on Wednesday 18th April 2012 at 09:40 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo