. Toileachasan smplidh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Toileachasan smplidh / Simple pleasures

Tha rannsachadh a' sealltainn nach eil sinn a' dol a-mach tric gu ler. Gu dearbh, tha crr air leth de dh'Albannaich nach eil a' dol gun bhlr a-muigh ach nas lugha na aon turas san t-seachdain, agus mar sin thaDualchas Ndair na h-Albaag obair gu cruaidh gus feuchainn ri seo atharrachadh.

Tha e na thargaid niseanta aig Riaghaltas na h-Alba a bhith a' brosnachadh barrachd dhaoine gus a dhol gun bhlr a-muigh nas trice agus tha e mar phirt de ar dleastanas a bhith a' stiireadh na h-oidhirp seo. Tro chaochladh iomairtean is com-pirteachasan tha sinn airson Albannaich a dhanamh nas asgaidhe agus a bhith a' dol gun bhlr a-muigh nas trice.

Tha an iomairt againn, 'Simple pleasures, easily found' a' cuimseachadh gu cramach air cernaidhean den rainneachd far a bheil com-pirteachadh an-drsta nas sle na an cuibheas niseanta.

Cha leig dol a-mach leas a bhith na dhn-thuras mr le trr planaidh no uidheam shnraichte. Tha sinn airson daoine a bhrosnachadh gus am blr a-muigh, a tha dreach air an starsaich, a mhealtainn le cur-seachadan smplidh a tha furasta, ruigsinneach agus ion-mhiannaichte.

Mar sin, an ite a bhith nad shuidhe a' coimhead an TBh no a' cluich gheamannan coimpiutair, nach tid thu a-mach gus buannachdan corporra is inntinneil fhaighinn bho toileachasan smplidh na beatha. Tha gu ler ri dhanamh agus ri fhaicinn faisg air limh eadar a bhith coiseachd gun phirce ionadail no gu ite gorm.

Toileachasan Smplidh. Neinean ann an cruth chridhe. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Sr mholaidhean

Feuch fear no dh de na molaidhean againn gus am faic thu cho furasta 's a tha e toileachasan smplidh na beatha a mhealtainn, dreach air do stairsich.Last updated on Monday 12th March 2012 at 09:39 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo