. Do ch˛raichean slighe - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Do ch˛raichean slighe

Chan e a-mhÓin gur i d¨thaich mhýorbhaileach a th' ann an Alba airson am blÓr a-muigh a mhealtainn, ach tha sÓr reachdas againn cuideachd a tha a' toirt cead dhan t-sluagh faighinn gun chuid mh˛r den talamh is den uisge.

Tha na c˛iricheanáslighean d¨thchailásin a' buntainn ri d¨thaich na h-Alba san fharsaingeachd is iad a' gabhail a-steach coiseachd, baidhsagalachd agus gnýomhan neo-mhotairichte eile.

Ge bith cÓit an tŔid thu cuimhnich gu gabh thu ceuman sýmplidh airson c¨ram a thoirt dhan Órainneachd agus gus spŔis a thoirt dha feuman dhaoine eile a tha ag obair air an talamh no a' mealtainn a' bhlÓir a-muigh. Tha Óiteachan ann cuideachd far nach eil na c˛irichean sin a' seasamh, nam measg taighean is gÓrraidhean agus ionadan armailteach is raointean adhair.

Tha fiosrachadh iomlan mu na c˛irichean is na dleastanasan ri fhaighinn ann an C˛d Slighean D¨thchail na h-Alba external site . Am measg nan cuspairean a th' air an c˛mhdach tha molaidhean air mar a champaicheas tu agus nuair as c˛ir dhut do ch¨ a chumail air taod. Tha an C˛d cuideachd a' toirt sti¨ireadh s˛nraichte dha Sti¨irichean Fearainn is Manaidsearan Cur-seachad.

Leugh tuilleadh mun Ch˛d agus mu ch˛dan cudromach eile sna ceanglaichean.

á

English versionLast updated on Friday 10th January 2014 at 14:06 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo