. Tachartasan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Tachartasan

Bidh raon farsaing de thachartasan sp̣rsail is brosnachail a' gabhail àite gach bliadhna air a' bhlàr a-muigh air feadh Alba. Tha iad seo nan deagh dḥigh air faighinn a-mach mu àiteachan agus mu rudan ri dhèanamh, agus airson daoine eile a choinneachadh.

Seo beachd no dhà

Bidh sinn a' cumail ṭrr thachartasan brosnachail agus cuairtean eagraichte ann am ṃran de ar Tèarmainn Nàdair Nàiseanta external site .

Tha seirbheisean ionadail nam maor-dùthcha a' cur ṭrr thachartasan air chois air feadh Alba. Gheibh thu fiosrachadh mun deidhinn le bhith a' tadhal air làrach-ĺn d' ùghdarrais ionadail no le bhith a' cleachdadh làrach-ĺn Buidheann Maor-dùthcha na h-Alba external site .

A' lorg tachartasan

Airson fiosrachaidh fhaighinn mu dheidhinn tachartasan ionadail air an cuir air ḍigh le buidhnean coltach ri Urras Fiadh-bheatha na h-Alba is eile, faodaidh tu sùil a thoirt air làrach-ĺn Things to do external site .  

Tachartasan nàiseanta

Tha cuideachd grunn thachartasan nàiseanta ann. Tha Fèill Ŕoghail na Gàidhealtachd external site  san ̉gmhios gach bliadhna a thuilleadh air raon farsaing de dh'fhèilltean ionadail faisg air do dhachaigh. Cùm do shùil air a' phàipear ionadail airson tuilleadh fiosrachaidh. Mas e saor-làithean gńomhach a tha a dh́th ort, tha gu lẹr fèisean inntrigidh ann an Alba. Tha iad sin a' tabhann chuairtean eagraichte ann am buidhnean agus tha iad nan deagh dḥigh air àite ùr a lorg no air do mhisneachd a thogail gus a dhol nas fhaide air falbh.

 

 

English versionLast updated on Friday 25th May 2012 at 14:26 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo