. GÓirneilearachd choimhearsnachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

GÓirneilearachd Choimhearsnachd

Thar Geata do Lios

Ge bith a bheil lios agad mu thrÓth a tha thu airson a leasachadh, no bheil thu a' t˛iseachadh lios coimhearsnachd, cuidichidh Dualchas NÓdair na h-Alba tron taic a tha iad a' toirt dha GÓirneilearachd airson Beatha, le fiosrachadh agus ann an cuid a shuidheachaidhean, le tabhartasan.

Ann an co-bhann leis a' phr˛gam telebhisein aig a' BhBC, Beechgrove Garden external site , tha Dualchas NÓdair na h-Alba agus ar compÓirtichean, GÓirneilearachdairson Beatha a' cur taic ri Sgeama GÓirneilearachd Choimhearsnachd a tha a' tabhann taic chorporra is comhairle dha buidhnean a tha a' dealbhachadh lios ¨r coimhearsnachd.

Tha grunn bhuidhnean eile ann a bheir cuideachadh le comhairle is maoineachadh.

á

á

English version


Last updated on Wednesday 18th April 2012 at 12:51 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo