. Gàirneilearachd airson fiadh-bheatha - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Dèan gàirneilearachd airson fiadh-bheatha / Garden for wildlife

Tha àireamh nan seilleanan-ṃra a' cŕonadh agus faodaidh tusa rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn!

Tha lios, no cothrom air cuibhreann talmhainn, uchdan no tuba no dhà aig a' mḥr-chuid is mar sin faodaidh na h-uile a bhith nan gàrradair dha fiadh-bheatha. Cha leig thu a leas a bhith nad ẹlaiche airson cuideachadh a thoirt dha dealain-dè, ẹin is beathaichean airson soirbheachadh nad lios. C̣mhla, ń sinn diofar ṃr.

Tha gàirneilearachd cuideachd na dheagh dḥigh air ùidh a thoirt dhad chuid chloinne ann am fiadh-bheatha agus air d' fhallainneachd fhèin a leasachadh.

Tha Gàirneilearachd airson Beatha (Garden for Life) a' tabhann ṭrr dheagh fhiosrachaidh a tha furasta a chleachdadh mu gàirneilearachd airson fiadh-bheatha. Tha raon de bhileagan againn cuideachd mu ghàirneilearachd airson dealain-dè, ẹin is biadh, gàirneilearachd ann ann am poitean is soithichean agus ghàirneilearachd gun ṃine a chleachdadh.

Tha Àiteachan Analachaidh external site (Breathing Places) a' tabhann ṃran bheachdan a tha śmplidh, luath is brosnachail airson fiadh-bheatha a chuideachadh nad lios no faisg air do dhachaigh.

Cuidichidh Làr airson Ionnachaidh (Grounds for Learning) thu le comhairle mu ciamar a thàlaidheas tu creutairean a tha air leth nẹnach is ḿorbhaileach do ghàrraidhean do sgoile.

Ag obair air iomair, Dùn Èideann © George Logan / SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Gàirneilearachd choimhearsnachd

Gàirneilearachd choimhearsnachd

Sgoilearan agus luchd-thoilich a' cur flùraichean ©Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Gàirneilearachd le clann

Gàirneilearachd le clannLast updated on Wednesday 14th March 2012 at 12:31 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo