. Sp˛rs dha clann - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Sp˛rs dha clann

Tha am blÓr a-muigh fýor mhath dha clann airson a mhealtainn, a rannsachadh agus cluich. Tha iomadh Óite ann a tha math airson teaghlaichean tadhal orra agus dh'fhaodadh iad a bhith nas fhaisge na tha thu den bheachd.

Rach dhan bhlÓr a-muigh led phÓiste

Tha m˛ran de na h-Óiteachan-tadhailásin saor an-asgaidh. Tha goireasan annta cuideachd leithid taighean-beaga, ionadan-turasachd, pÓirceadh chÓraichean is seirbheis-i¨il.

A rŔir 's cÓite bheil thu a' fuireach, 's d˛cha gum bi e comasach dhut coiseachd no a dhol air baidhsagal thuca. Airson Óiteachan a tha nas fhaide Ós, bu ch˛ir dha lÓrach-lýn an ¨ghdarrais ionadail deagh fhiosrachadh a lýbhrigeadh mu seirbheisean bus na sgýre. Tha fiosrachadh feumail mu c˛mhdhail phoblach ri fhaighinn cuideachd aig Traveline Scotland external site agus National Rail Enquiries external site .

Nuair a bhios tu a' dol a-mach leis a' chloinn cuimhnich gun toir sibh leibh aodach freagarrach a tha blÓth, dýonach airson uisge is gaoth, br˛gan lÓidir dýonach agus cŔ grŔine. Tha greimean-bidhe is deochan cuideachd math ma bhios an t-acras no am pathadh ort.

Agus na dýochuimhnich faighinn a-mach Mu NÓdar na h-Alba mus fhalbh thu gus am bi fios agad c˛ airson a sheallas tu.

á

English versionLast updated on Wednesday 18th April 2012 at 12:34 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo