. Marcachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Marcachd

'S e digh air leth eadar-dhealaichte air Alba fhaicinn a th' ann am marcachd. Bho trighean agus glinn gu ceuman canil is slighean coille, tha roghainnean gun chroch ann agus cha leig thu a leas a bhith nad mharcaiche comasach no le each dhut fhin airson marcachd a dhanamh a-muigh. Tha gu ler slighean marcachd external site agus sgoiltean marcaiche external site ann an Alba le cothroman dha daoine a th' air r thiseachadh agus dha marcaichean adhartach.

Ge bith d an t-slighe a ghabhas tu air dollaid, tha e cudromach gum bi elas agad air do chirichean slighe agus air a' bhuaidh a th' aca ort nuair a tha thu a' marcachd ann an Alba. Thoir sil air Cd Slighean Dthchail na h-Alba external site agus thoir a-nuas a' bhileag, Are you Riding Responsibly external site a tha a' toirt fiosrachadh mu chuspairean leithid mar a ghilaineas tu thu fhin mu chuairt air beathaichean tuathanais agus cuin as cir dhut cead rathaid a thoirt, gus am faigh sinn uile air blr a-muigh na h-Alba a mhealtainn cmhla.

English versionLast updated on Thursday 19th July 2012 at 13:52 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo