. Coiseachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Coiseachd

'S e coiseachd an cur-seachad a-muigh as motha a tha a' crdadh ri daoine ann an Alba. Tha crr air tr chairteal (78%) de thadhail a-muigh gan danamh air chois. Cha leig thu leas a bhith a-muigh fad an latha. Carson nach gabh thu cuairt bheag san sgre agad fhin; tha e iongantach na lorgas tu taobh a-stagh d mhle bhod stairsich fhin. Dhan fheadhainn aig a bheil barrachd ine is spionnadh, tha coiseachd na fhor dheagh dhigh air pirtean ra ann an Alba a lorg.

Coisich gu slinte!

Tha coiseachd na dheagh dhigh air fois a ghabhail, spionnadh s r fhaighinn agus air do shlinte a leasachadh. Cuiridh dreach 30 mionaid a choiseachd cig lithean san t-seachdain ris an stiireadh eacarsaich a tha an riaghaltas a' moladh, agus tha coiseachd na eacarsaich a gheibh, cha mhr a h-uile neach, air a dhanamh, bho bhith a' coiseachd air ceuman faisg air an dachaigh gu cuairtearachd shocair nach eil a' feumachadh aodach snraichte no uidheam. Gabh ballrachd ann am Buidheann Slinte Coiseachd external site no rannsaich Slighean Coiseachd external site Visitscotland agus tagh slighe a tha freagarrach dhut. Cuimhnich gu bheil e cudromach a bhith deiseil airson sde, an talamh fod chois agus meanbh-chuileagan na h-Alba!

Coisich cmhla ri daoine eile

Mur eil thu elach air coiseachd agus airson daoine r a choinneachadh no pirtean ra de dh'Alba a rannsachadh carson nach fheuch thu Coiseachd iilichte external site no nach tid thu ann am Buidheann Frsanach na h-Alba external site ? Ge bith d cho elach 's a tha thu cuimhnich gu cm thu ri Cd Slighean Dthchail na h-Alba external site .

English versionLast updated on Thursday 3rd January 2013 at 11:05 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo