. Baidhsagalachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Baidhsagalachd

Tha baidhsagalachd na dheagh dhigh air a' bhlr a-muigh a mhealtainn. Rach aig d' astar fhin, cuir elas air an fhiadh-bheatha agus rannsaich dthaich mhorbhaileach na h-Alba.

Tha Alba air aithneachadh fhaighinn mar aon de na h-iteachan as fharr airson baidhsagalachd, ach tha an-cmhnaidh rm airson leasachaidh. Tha priseact Leasachadh Baidhsagalachd Beinne external site ann an Alba a' danamh seo le taic bho SNH agus buidhnean eile.

Carson nach cuidich thu an rainneachd fhad 's a tha thu a' leasachadh do shlinte agus nach raidhdig thu do bhaidhsagal gu d' obair external site no nach tid thu dhan sgoil air do bhaidhsagal external site .

Cuir turas latha air digh le bhith a' taghadh Routes2Ride external site no tagh ceum air Lonra Niseanta nam Baidhsagal external site .

Ge bith d cho comasach 's a tha thu tha cothroman gu ler ann a dhol air do bhaidhsagal ann an Alba. Bi fallain, bi uaine, agus meal do chirichean slighe external site . Gus do chuideachadh le seo, agus airson fiosrachadh a bharrachd a thoirt seachad, tha Club Tursan Bhaidhsalaichean na h-Alba agus Baidhsagalachd air molaidhean airson deagh chleachdadh a dheasachadh external site .

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 12:32 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo