. Fois agus cur-seachad - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Fois agus cur-seachad / Relaxation and recreation

Tha e nas fhasa na shaoileadh tu a dhol a-mach agus am blr a-muigh a mhealtainn. Tha iomadh cothrom ann airson seiseanan-tiseachaidh an-asgaidh no buidhnean ionadail airson brosnachadh a thoirt dhut tiseachadh.

Luchd-turais a' coiseachd air frith-rathaid air a' mhachair, Uibhist a Deas Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Coiseachd

Tha coiseachd na dheagh dhigh air fois a ghabhail, spionnadh fhaighinn air ais agus do shlinte a leasachadh. Lorg tuilleadh mu shlighean is bhuidhnean.

Rothaichen air Slighe Dualchais Loch Lobhann Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Baidhsagalachd

Fuirich air an rathad agus rannsaich rathaidean smhach. No theirig bhon rathad agus a-steach dha na cnuic agus feuch aon de sprsan na h-Alba a tha a' sor fhs.

Marcachd faisg air Moneydie Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Marcachd

Rannsaich frith-rathaidean dthchail no luath-mharcaich air an trigh. Tha marcachd na dheagh dhigh air Alba fhaicinn agus air eacarsaich fhaighinn.

Dinghy a' seladh anns an Linne Chluaidh  Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Sprs uisge

Rach sos abhainn air curach, sel tarsainn air loch ann an gela bheag, dan rannsachadh air eileanan ann an kayak mara no sel timcheall Alba ann an gheat.

Neach-campachaidh aig Loch Teimhil Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Campachadh

Lorg companaich aig lrach campachaidh no rach dha na cnuic. Tha mran chothroman air feadh Alba airson campachadh iomallach.

Luchd-turais a' gabhail sprs ann an Cille Mhoire, Eilean Arainn Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Sprs dha clann

Rach dhan bhlr a-muigh led phiste! Rach a-mach agus meal farsaingeachd is saorsa ar n-oirthirean is ar dthcha.Last updated on Tuesday 13th March 2012 at 16:25 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo