. Don aon rud dha fiadh-bheatha - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Dan aon n airson fiadh-bheatha!

Bheil idh agad ann a bhith a' cuideachadh fiadh-bheatha ach gun fhios agad cit an tisich thu no d a tha cuideachadh a' gabhail a-steach?

Tha iomadh rud ann a dh'fhaodas tu a dhanamh nach toir mran ine bhuat agus nach cosg airgead ach a chuidicheas ar fiadh-bheatha. Tha mran dhiubh a dh'fhaodas tu a dhanamh aig an taigh no cmhla ri do theaghlach, agus rudan eile far am feum thu a dhol an ss ann am priseactan coimhearsnachd faisg air do dhachaigh. Smplidh is furasta an coileanadh, tha mran nithean ann a n diofar mr.

iteachan Analachaidh

Tha beachdan morbhaileach aig iteachan Analachaidh external site (Breathing Places) airson do mhuinichillean a thrusadh agus d' ite snraichte fhin a dhanamh dha ndar dreach air do stairsich. Tha beachdan gu ler ann bho feadhainn luath, smplidh gu feadhainn nas dine.

Bi nas uaine

'S e promh iomairt Albannach a tha a' cuideachadh le leasachadh na h-rainneachd a th' ann an Go Greener external site . Faodaidh tu baidhsagalachd no coiseachd an ite a bhith a' toirt a' chir leat gu na bthan ionadail, a' cleachdadh ghloban le lth osal agus ag ath-chleachdadh pocannan plastaig.

Obair saor-thoileach

'S e digh eile air cuideachadh a dhanamh a bhith gad thairgsinn fhin dha buidheann ionadail no niseanta. Dh'fhaodadh tu a bhith a' cuideachadh le glanadh sgudal air falbh no a' cur chraobhan. Faodaidh tu cuideachadh cuideachd le bhith a' clradh fiadh-bheatha nad sgre fhin.

English versionLast updated on Tuesday 22nd May 2012 at 14:53 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo