. Bi asgaidh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Bi asgaidh a-muigh / Get active outdoors

Cia mheud uair a tha thu air do rintean Bliadhn' ire mu bhith calma, a bhriseadh? An robh thu aig m sam bith a' miannachadh gun robh an lann lth-chleas beagan na b' fhaisge air do dhachaigh? Dh'fhaodamaid uile barrachd a dhanamh den bhlr a-muigh mar sheirbheis slinte ndarra, a' toirt dhuinn cothrom furasta gu eacarsaich uaine.

Ge bith an e ceum socair a tha sinn a' gabhail no coiseachd nas sgairteile, tha am blr a-muigh a' tabhann mran chothroman airson sprs is fois, a tha cuideachd buannachdail airson do shlinte chorporra is inntinneil. 'S e deagh dhigh air an eacarsaich de 30 mionaid 5 tursan san t-seachdain, a th' air a mholadh, fhaighinn, a th' ann a bhith a' danamh rudeigin a-muigh. Dha clann tha e co-dhi uair a thde san latha.

'S e deagh lann lth-chleas a th' anns a' bhlr a-muigh, agus tha e a' tiseachadh aig do stairsich le grraidhean, pircean is iteachan gorma, ceuman ionadail agus iteachan airson tadhal. No ma tha e doirbh dhut ine fhaighinn airson eacarsaich, d mu dheidhinn coiseachd no a dhol air baidhsagal dhan sgoil, gu na bthan, a thadhal air caraidean - eadhon dreach coiseachd gu stad a' bhus.

Ma tha thu airson rudan a dhanamh cmhla ri daoine eile tha cothroman ann air feadh Alba a dhol an ss ann an gnomhan leithid cuairtean slinte no lainn-chleas uaine - lorg tuilleadh a-mach an seo. Tha tachartasan is gnomhan air a' bhlr a-muigh nan deagh dhigh gus clann agus inbhich a dhanamh asgaidh agus airson faighinn a-mach mu fiadh-bheatha ur sgre.

Daoine a' coiseachd air frith-rathaid ann an Gleann Sannox, Eilean Arainn Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Rach air cuairt slinte

Rach an lib cuairt eagraichte riaghailteach a chuidicheas tu fuireach fallain agus am blr a-muigh a mhealtainn.

Luchd-coiseachd air frith-rathaid Coimisean na Coilltearachd faisg air Cille Mhoire, Eilean Arainn Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Gabh ballrachd ann an club cur-seachad a-muigh

Dan rudeigin a tha a' crdadh riut no rudeigin a n diofar, bi fallain agus dan caraidean dhut fhin aig an aon m.

Daoine ag obair ann an grradh, Dn ideann  George Logan / SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Girneilearachd airson slinte

Lorg tuilleadh mu na buannachdan a tha an lib girnealaireachd.Last updated on Wednesday 14th March 2012 at 10:28 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo