. Dè ń mi? - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Dè ń mi? /  What can I do?

Ge bith an ann a' dol thar-dhùthcha gu h-àighearach air baidhsagal a tha thu, a' coiseachd air do shocair air ceum san nàbachd no a' faighinn a-mach mu fiadh-bheatha aig Tèarmann Nàdair Nàiseanta, tha dùthaich na h-Alba a' feitheamh ri bhith air a foillseachadh. Tha ar n-àrainneachd àlainn eadar-mheasgte air leth freagarrach airson nithean sp̣rsail is brosnachail, dha gach aois is sgil, a mhealtainn innte.

Sgoilearan à Bun-sgoil Blackridge air cuairt sgoile gu Tèarmann Nàdair Nàiseanta Blawhorn Moss ©Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Fois agus cur-seachad

Coisich, rach air baidhsagal, marcaich air each, plubraich ann an curach is eile. Ach faigh brosnachadh a dhol a-mach!

A' gabhail cuairt air baidhseagal, Dùn Challainn agus Biornam ©Richard Learoyd/SNH Airson fiosrachadh mu cḥraichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Bi èasgaidh

Faigh a-mach gum faod am blàr a-muigh a bhith na lann lùth-chleas, gu tur an-asgaidh agus d́reach air do stairsich!

Marlies NicIlleathain ag obair gu saor-thoileach a' dèanamh sgrùdadh aig làrach nàdair aig flataichean Red Road airson pṛiseact Bith-iomadachd ann an Glaschu ©Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Obair saor thoileach

Cuidich obair-nàdair na h-Alba le bhith a' faighinn dreuchd shaor-thoileach. Dh'fhaodadh tu d́reach uair a th́de a dhèanamh no seachdain slàn.

Tè ag obair anns a h-iomair, Glaschu ©Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

D́on aon rud dha fiadh-bheatha

A bheil thu airson ṭiseachadh? Lorg beachdan an seo - deagh roghainnean airson a' ghàrraidh agus rudan a dh'fhaodas tu a dhèanamh c̣mhla ri daoine eile.

Dealan-dè ©Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Gàirneilearachd airson fiadh-bheatha

A bheil thu ag iarraidh barrachd dhealain-dè is seilleanan-ṃra fhaicinn nad lios? Tha ṭrr ann a dh'fhaodas tu a dhèanamh.

Teaghlaichean aig latha fosgailte Tèarmann Nàdair Nàiseanta Tentsmuir ©Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu cḥraichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Tachartasan

Dè tha dol faisg ort-sa? Lorg ceanglaichean gu tachartasan nàiseanta agus tachartasan ionadail.Last updated on Tuesday 13th March 2012 at 16:19 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo