. Rannsaich oirthirean is eileanan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Rannsaich oirthirean is eileanan

Tha cothroman a cheart cho brosnachail is cho eadar-mheasgte ann airson seallaidhean an oirthir a rannsachadh, eadar na bearraidhean ḿorbhaileach far am bi ẹin-mara aig Hermaness external site  (NSA Sealtainn) sa cheann a tuath, gu eabar is boglach Caerlaverock external site  (NSA Inbhir Nid) ann an Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh.

Tha cuid de na seallaidhean-mara as àilliche air an taobh siar, agus dè an ḍigh as fheàrr air am mealtainn na coiseachd bho Seilebost gu Bàighean na Hearadh external site no ceum socair a thoirt air Tràigh a' Bh́geil external site ann an Eige (NSA nan Eilean Tarsainn).

Tha a sheudan fhèin aig a' chosta an ear cuideachd, nam measg 'sealladh nam millean dolair' NSA Caolas Dḥrnaich bho Cnoc Sruthaidh external site . 'S f́or dheagh chomharra de NSA Hoy is T́r-ṃr an Iar a th' anns a' chuairt a-mach gu stac mh́-chliùiteach Bodach Hoy external site .

Nuair a ruigear àirdean nan eilean leithid Gaodda Bheinn external site (NSA Ceann a Tuath Arainn) gheibhear sealladh àrd ḿorbhaileach den àrainneachd. Agus ged nach eil an rubha-seallaidh air Innis Caillich ach 94 meatairean, tha e a' toirt deagh shealladh thairis air na h-eileanan coillteach agus bruaichean àlainn NSA Loch Laomainn.

 

 

English versionLast updated on Friday 25th May 2012 at 14:29 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo