. Slighean coise ann an Roinnean Seallaidheach Nàiseanta - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Slighean Coise ann an Roinnean Seallaidheach Nàiseanta /                            Routes to Walk in National Scenic Areas

Tha Roinnean Seallaidheach Nàiseanta (NSAs) nan taghadh de na seallaidhean-t́re as àlainne ann an Alba.

Seo moladh no dhà mu dḥighean anns am faodar rannsachadh is mealtainn nan ceàrnaidhean sin far a bheil seallaidhean ḿorbhaileach. Bidh rudeigin ann gun teagamh a fhreagras air gach neach - eadar cuairt shocair an cois aibhne aig An D́threabh external site (The Hermitage) air NSA Abhainn Tatha (Dùn Chailleann) agus Cuairt Iain Bhochain external site a tha nas dùbhlanaiche is a' dol tarsainn cnuic NSA Tweeddale Uachdrach. No carson nach rannsaich thu an iomadh àite a tha ainmichte mar NSA air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean? Tha pailteas de cheuman ann airson rannsachadh. Tha e an urra riut fhèin càit an tadhail thu an ath uair.

Tèarmann Nàdair Nàiseanta - Beinn Labhair  © Urras Nàiseanta na h-Alba. Chan eil cead ann an dealbh seo a chleachdadh as aonais cead bho Urras Nàiseanta na h-Alba. Cuir fios gu photolibrary@nts.org.uk no 0844 4932100 airson tuilleadh fiosrachaidh.

Meal ṃrachd beinne

Cuairtean ann an Roinnean Seallaidheach Nàiseanta beanntach.

 Traigh Sheileboist, Eilean na Hearadh © Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Rannsaich oirthirean is eileanan

Cuairtean ann an Roinnean Seallaidheach Nàiseanta oirthireach.Last updated on Friday 16th March 2012 at 09:07 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo