. Geo-shlighean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

DŔ a th' ann an geo-shlighean? / What are geo-trails?

An robh fios agad gu bheil seallaidhean Ólainn na h-Alba ag innse sgeulachd iongantach mu t¨san is eachdraidh an t-saoghail agus beatha air an talamh? Tha grunn leabhraichean-i¨il air coiseachd ann a chuidicheas daoine airson rannsachadh a dhŔanamh air cuid de na nithean comharraichte de sgeulachd iongantach ghe˛lasach na h-Alba. Tha iad air an sgrýobhadh mu cheuman a tha measail aig daoine agus air an deasachadh le buidheann e˛laichean gus sgeulachdan ge˛lasach na h-Órainneachd mu chuairt innse.

Tha m˛ran Gheo-shlighean coiseachd air feadh Alba. Tha Geo-phÓirc Loch Abar air bileagan-i¨il slighean chÓraichean a dheasachadh.

Cairn Toul sa gheamhradh, PÓirc NÓiseanta a' Mhonaidh Ruaidh ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

PÓirc NÓiseanta a' Mhonaidh Ruaidh

Bileagan-i¨il geo-iomadachd dha PÓirc NÓiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.

Abhainn Tatha faisg air Stanley ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Taobh Tatha

Bileagan-i¨il slighean geo-iomadachd Taobh Tatha.

Fosailean de chraobhan, PÓirc Bhictoria, Glaschu ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Srath Chluaidh

Bileagan-i¨il slighean geo-iomadachd Srath Chluaidh.

Caisteal Dh¨n ╚ideann ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lodainn is na Crýochan

Bileagan-i¨il slighean geo-iomadachd Lodainn is Na Crýochan.

Ge˛laichean ˛ga a' coimhead fosailean air a' chladach, Cill Rýmhinn ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Fiobha

Bileagan-i¨il slighean geo-iomadachd Fýobha.

Clach ghraineil An Ros Muileach, faisg air Fionnphort ęLorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Geo-phÓirc Loch Abar

Bileagan-i¨il slighean geo-iomadachd Geo-phÓirc Loch Abar.Last updated on Thursday 15th March 2012 at 10:29 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo