. A' faire gu cramach air fiadh-bheatha - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' faire gu cramach air fiadh-bheatha

Tha e brosnachail a bhith a' faire air fiadh-bheatha, ach feuch gum bi thu cramach nuair a bhios tu faisg air fiadh-bheatha. Tha cuid de lusan furasta a mhilleadh. Tha e cuideachd furasta eagal no iomagain a chur air ein is beathaichean eile mura bi thu faiceallach. Tha Modh Gilain external site cl-bhuailte ann airson a bhith a' faire air fiadh-bheatha mara gus cuideachadh airson do ghilain fhin gu ceart.

Seo stiireadh smplidh:

  • Na cuir dragh a dh'aona ghnothaich no gu m-chramach, agus na cuir s dha lusan, uighean, ein, beathaichean eile no feartan gelasach.
  • Na fuirich mu chuairt ma tha e follaiseach gu bheil do lthaireachd ag adhbhrachadh troimhe-chile mhr dha eun no beathach fiadhaich eile.
  • Lean fiosrachadh aontaichte sam bith mu a bhith a' seachnadh troimhe-chile mhr gus an tid lusan, ein no beathaichean eile a dhon, agus gus nach bi bleith-talmhainn a' sgaoileadh ann an iteachan cugallach.
  • Bi air leth cramach gus nach tid dragh a chur air ein is beathaichean a tha so-lente, gu h-raidh aig m briodachaidh.
  • Cm air falbh bho daimh ruadh aig m dir nuair a tha iad gu h-raidh ionnsaigheach is cunnartach.
  • Thoir do sgudal air falbh leat.
  • Gabh cram gus nach bi cunnart ann bho theine.
  • Nuair a bhios coin nad chois, cm fo dhlth smachd iad.
  • Dan oidhirp air oibrichean fiadh-bheatha, a bhios a' leantainn modh gilain, a chleachdadh.

English version


Last updated on Friday 20th April 2012 at 08:34 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo