. TŔarmainn nÓdair ionadail - Scottish Natural Heritage
skip to main content

TeÓrmainn NÓdair Ionadail na h-Alba

'S e Óiteachan airson mealtainn is ionnsachadh barrachd mu fiadh-bheatha is ge˛las ionadail a th' ann an Tearmainn NÓdair Ionadail na h-Alba (LNRs). Gheibhear LNR faisg air meadhan bailtean m˛ra, air an oirthýr no air an d¨thaich. Faodaidh iad a bhith nan Óiteachan eadar-dhealaichte - coilltean, boglaichean, dailean no d¨intean gainmhich oirthireach. Tha iad a' tabhann farsaingeachd an fiadhaich far am faigh lusan is beathaichean, cumanta is tearc, air soirbheachadh. Tha iad a' tabhann Órainneachd nas nÓdarra na pÓircean is gÓrraidhean ach tha iad, airson sin, ruigsinneach gu furasta dha raon farsaing de dhaoine.

Am bliadhna bidh CSV Action Earth 2012 a' manaidseadh taisbeanaidhean Ós leth Dualchas NÓdair na h-Alba le tabhartasan suas ri ú500 ri fhaighinn airson tachartas a' ruith air ur tŔarmann ionadail. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios gu CSV air www.csv.org.uk external site

Cia mheud dhiubh a th' againn?

Bhon MhÓirt 2012, thaá61 TŔarmainn NÓdair Ionadail na h-Alba ainmichte ann an Alba. Tha iad a' c˛mhdach farsaingeachd iomlan de mu 10,000 heactair, agus tha iad a' dol bhon fhear as fhaide tuath, rubha ann an Arcaibh, gun fhear as fhaide deas, lÓrach inbhireach ann an D¨n Phris is Gall GhÓidhealaibh. 'S ann ann an Ravenswood ann an Lannraig a Tuath a tha am fear mu dheireadh a chaidh ainmeachadh sa MhÓirt 2012.

Tha cuid de thŔarmainn a tha nan Ionadan de Shuim Sh˛nraichte Shaidheansailáagus tha aon lÓrach beag ann am baile m˛r cuideachd air Duais na Brataich Uaine external site fhaighinn. Faodaidh LNR a bhith air lÓraichean a bha roimhe nan lÓraichean gnýomhachais, air l˛in, boglaichean no nan raointean lÓn fhl¨raichean. Tha iad uile furasta a ruighinn, a' tabhann chothroman goireasach airson am blÓr a-muigh a mhealtainn agus cur ri bith-iomadachd na h-Alba.

Ma tha plana sti¨iridh no ath-sgr¨dadh air plana a dhýth air TŔarmann NÓdair Ionadail tha Dualchas NÓdair na h-Alba air sti¨ireadh a dheasachadh gus cuideachadh le seo. Faic: sti¨ireadh dha TŔarmainn NÓdair Ionadail air planaichean sti¨iridh.

Faigh tuilleadh a-mach

'S ann le na h-¨ghdarrasan ionadail a tha na tŔarmainn agus 's iad a tha gan riaghladh; gheibhear fiosrachadh a bharrachd mu bhith a' tadhal orra bho seirbheis gleidhidh na comhairle.

Faigh tuilleadh a-mach mud ThŔarmainn NÓdair Ionadail le bhith a' briogadh air an Óite air a' mhap eadar-obrachail gu h-ýosal.

English versionLast updated on Friday 31st August 2012 at 15:51 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo