. PÓircean d¨thchail - Scottish Natural Heritage
skip to main content

PÓircean d¨thchail

Tha a' mh˛r-chuid de PhÓircean D¨thchail nas fhaisge air bailtean m˛ra is bailtean agus tha iad a' tabhann Óiteachan goireasach airson am blÓr a-muigh a mhealtainn. Tarraingeach, goireasach agus air an deagh dhealbhachadh, tha na h-Óiteachan sin anabarrach math dhan teaghlach air fad. Tha goireasan, leithid pÓircean chÓraichean is taighean beaga annta agus ann an cuid dhiubh tha ionadan turasachd is cafaidhean.

Tha PÓircean D¨thchail nam fýor dheagh Óiteachan airson coiseachd, baidhsagalachd, cuirmean-cnuic, barbecues agus lÓithean sp˛rsail a-muigh. Tha Seirbheiseanánam Maor-d¨thchaáann cuideachd a bheir fiosrachadh mun fhiadh-bheatha a chithear agus mu na tachartasan is na cur-seachadan anns am faod thu a dhol an sÓs. Tha 36 PÓircean D¨thchail ann an Alba, a' chuid mh˛r dhiubh fo shealbh is riaghladh ¨ghdarrasan ionadail, ged a tha cuid fo ch¨ram Urras NÓiseanta na h-Alba agus uachdarain phrýobhaiteach eile.

English versionLast updated on Wednesday 18th April 2012 at 12:16 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo