. └iteachan eile - Scottish Natural Heritage
skip to main content

└iteachan eile far am faighear air a' bhlÓr a-muigh a mhealtainn

Tha beairteas Óiteachan-tadhail ann an Alba eadar Óiteachan ainmeil agus seudan falaichte ann am meadhan ar bailtean m˛ra airson cothrom a thoirt dha na h-uile am blÓr a-muigh a mhealtainn agus faighinn faisg air obair-nÓdair. Tha m˛ran dhiubh fo riaghladh charthannasan glŔidhteachais no buidhnean coimhearsnachd ionadail, agus bidh iad a' cumail thachartasan is chur-seachadan no a' tabhann chothroman gus a dhol an sÓs ann an obair saor-thoileach.

Urras NÓiseanta na h-Alba

Le c˛rr air 76,000 heactair de dh¨thaich na h-Alba ri rannsachadh, tha Óite aig Urras NÓiseanta na h-Alba (NTS) dhan a h-uile! Lorg seilbh NTS faisg ort external site .

RSPB

Le m˛ran thŔarmainn ann an Alba, tha an RSPB a' tabhann a h-uile ný eadar deagh lÓithean a-muigh dhan teaghlach agus Óiteachan nas iomallaiche far am faigh thu e˛las air nÓdar na fhýor bh˛idhchead. Lorg tŔarmainn RSPB external site an seo.

Urras Fiadh-bheatha na h-Alba

Le Óiteachan eadar lochan is creagan mara agus seann lÓraichean gnýomhachais a th' air an saoradh dha nÓdar, tha Urras Fiadh-bheatha na h-Alba a' tabhann deagh chothroman airson faire a chumail air fiadh-bheatha. Tadhail air lÓrach-lýn Urras Fiadh-bheatha na h-Alba external site agus lorg am 120 tŔarmann a th' aca ann an Alba.

Urras nan Coilltean

Tha Urras nan Coilltean a' gabhail c¨ram c˛rr air 80 earras ann an Alba, a' gabhail a-steach fearann coillteach le cudromachd eadar-nÓiseanta a thuilleadh air coilltean coimhearsnachd ann agus mu thimcheall bailtean m˛ra is beaga. Gheibh thu Óiteachan Urras nan Coilltean external site air am faod thu tadhal an seo.

Urras John Muir

Ma tha thu airson tadhal air Óiteachan iomallach na h-Alba tha 8 lÓraichean Urras John Muir external site a' toirt a-steach cuid de na h-Órainneachdan beinne as brŔagha ann an Alba.

Urrasan Ionadail is Pr˛iseactan

Gu math tric tha urrasan ionadail d¨thchail agus buidhnean a' coimhead an dŔidh lÓraichean faisg ort. Rannsaich na ceanglaichean air an duilleig seo airson faighinn a-mach na tha ri fhaotainn far a bheil thu a' fuireach.

á

á

English versionLast updated on Tuesday 7th August 2012 at 16:13 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo