. TeÓrmainn NÓdair agus PÓircean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

TŔarmainn NÓdair agus PÓircean / Nature Reserves and Parks

An robh fios agad gur ann le Alba a tha an TeÓrmann NÓdair Ionadail as sine agus am PÓirc NÓiseanta as motha san RA? Lean na ceanglaichean gu h-ýosal a rannsaich na tha ri fhaicinn ann an Alba.

Sealladh chun Cairn Toul, PÓirc NÓiseanta a' Mhonaidh Ruaidh ę J.E.Gordon/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

PÓircean NÓiseanta

Tha cuid den fhiadh-bheatha as fheÓrr ann an Alba anns an dÓ PhÓirc NÓiseanta agus tha na seallaidhean-týre a' tabhann beairteas chothroman airson am blÓr a-muigh a mhealtainn.

Maor-d¨thcha agus clann sgoile a' tadhail air pÓirc ann an Glaschu ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

PÓircean d¨thchail

DŔ an tŔ de 36 PÓircean D¨thchail na h-Alba as fhaisge ort? Seall tron liosta agus lorg Óiteachan ¨ra air an tadhal thu.

Loch Beinn a' Mheadhain, TŔarmann NÓdair NÓiseanta, Gleann Afraig. ę Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

TeÓrmainn nÓdair nÓiseanta

Thig is meal nÓdar sna h-Óiteachan sin a tha s˛nraichte airson fiadh-bheatha.

B˛rd fiosrachaidh - TŔarmann NÓdair Ionadail - Obar Lýobhaite ęLorne Gill Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

TŔarmainn nÓdair ionadail

Tha TŔarmainn NÓdair Ionadail a' tabhann raon chothroman airson nÓdar a mhealtainn faisg air an dachaigh.

Coille anns an fhoghair, └th a' ChÓirn ę Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

└iteachan eile

Dýreach cuid de na h-Óiteachan mýorbhaileach a-muigh air am faod thu tadhal ann an Alba.Last updated on Tuesday 13th March 2012 at 10:33 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo