. Mr-Shlighean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Lorg Mr-Shlighean na h-Alba

'S e slighean a th' air an cur air adhart gu niseanta airson daoine an coiseachd a th' ann am Mr-Shlighean na h-Alba (SGTs). Tha gach t comharraichte gu h-astarach, a' chuid mhr dhiubh air falbh bhon rathad agus le raon sheirbheisean dha luchd-siubhail. Tha co-dhi 25 mle de dh'astar annta, agus tha iad freagarrach airson tursan ioma-latha a thuilleadh air tursan latha. Uile gu lir tha crr air 1500 mle de cheuman riaghailteach anns an 23 slighe eadar-dhealaichte bho Na Crochan gun Ghidhealtachd, is iad a' tabhann cothroman morbhaileach airson sr ndar is cruthan-tre na h-Alba a rannsachadh agus elas a chur air ar n-eachdraidh is air ar cultar iongantach.

Slighean bho ths gu muir

Bho ts gu muir, lean cuid de ar n-aibhnichean mra gun oirthir. Gabh a-steach filidhean geur an t-samhraidh, gach cuirm-chnuic air bruachan na h-aibhne agus meal an cothrom d' rdagan teth sgth a bhogadh!

Slighean oirthire

Ma tha thu didheil air seallaidhean mara is adhar shaillte, air din ghainmhich is ein mara - meal na slighean oirthireach seo.

Slighean eachdraidheil

Gabh turas air ais ann an tm air na slighean eachdraidheil seo. Faodaidh tu leantainn ann an cois-cheuman Naomh Cuthbert, seinn Gregorian a chluinntinn nad mhac-meanmna ann an Abaidean nan Crochan no, dhan fheadhainn nach eil cho naomh, fuaim mirlich chruidh a chluinntinn fad s air Slighe Chatarain.

Didheil air cmhdhail is siubhal?

Faodaidh tu d cheum-slaodaidh chanil a mhealtainn, ceangailte aig Cuibhle na h-Eaglaise Brice, agus cuid de na seann ridean-rile le na ceuman furasta seo.

Beanntan is lochan

Mas e iteachan fiadhaich iomallach a tha thu a' sireadh tha na slighean seo da rir. Uidheamaich do phoca gus elas a chur air cuid de bheanntan is lochan brosnachail.

Faic Alba nad dhigh fhin!

A thuilleadh air roghainn farsaing de shlighean tha iomadh digh ann air am mealtainn. Rannsaich pos beag cmhla ri caraidean no teaghlach, 's dcha a' danamh pos beag a h-uile deireadh seachdaine gus am bi thu air an t-slighe gu lir a dhanamh cmhla. Theirig cmhla ri daoine eile air cuairt stiirichte no gabh pirt ann an tachartas dbhlanach. Dan saor-lithean dheth is leig le cuideigin eile do bhaga a ghilain agus biadh a thoirt dhut air an t-slighe.

Cit an toir Mr Shlighean na h-Alba thu?

English versionLast updated on Monday 28th April 2014 at 10:36 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo