. Lonraidhean cheuman ionadail agus promhan cheuman - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Lonraidhean cheuman ionadail agus promh cheuman

Meal sochairean lonra do cheum ionadail airson adhar fhionnar is eacarsaich fhaighinn, faighinn gu d' obair no dhan sgoil agus air ais, tlachd a ghabhail anns an rainneachd, a' cur ine seachad cmhla ri caraidean, agus sin saor is an-asgaidh.

Ge bith an ann a' coiseachd a tha thu, a' ruith, air baidhsagal no a' marcachd gheibh thu ceuman faisg air limh air an tid thu.

'S e digh sisealta sprsail airson fs cleachdte ri bhith a' danamh eacarsaich ri aghailteach a th' ann a bhith dol cmhla ri daoine eile air cuairt slinte. Gun teagamh sam bith, cuidich i dha bhith a' cleachdadh cheuman faisg air an dachaigh sinn airson beatha nas sona, nas fallaine, nas guirme is nas gnomhaiche, a chaitheamh.

Promh cheuman

Tha promh cheum ann am fram bunaiteach airson slighean airson feumalachdan luchd-cleachdaidh. Tha gach ghdarras ruigsinneach (ghdarras ionadail agus ghdarras niseanta phircean) air plana de phromh cheuman an sgre aca a dheasachadh an didh co-chomhairle a bhith aca ri coimhearsnachdan ionadail agus stiirichean fearainn. Bidh na ceuman sin comharraichte air mapaichean Clrachas na Dthcha, agus tha e coltach gur iad na ceuman as motha a bhios daoine a' cleachdadh. Seall air na lraichean-ln a th' aig an ghdarras ionadail no aig ghdarras niseanta nam pircean, tadhal san leabharlann ionadail no cuir fios gu d' Oifigear Fiosrachaidh airson tuilleadh fiosrachaidh.

Promh Cheuman nan Comhairlean

Promh Cheuman nan Pircean Niseanta

Nas fhaide s

Fhad 's a tha ceuman ionadail for mhath airson feuman litheil, tha slighean chnuic agus cead an rathaid ann agus slighean nas fhaide external site dhan fheadhainn a tha airson a dhol nas fhaide air falbh.

English versionLast updated on Monday 28th April 2014 at 10:32 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo