. Slighean a rannsaich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Slighean a rannsaich / Routes to explore

Bidh slighean a' toirt cothroman a mhealtainn am blÓr a-muigh air feadh Alba air cois, air baidhsagal no le each. Tha cuid shlighean cudromach airson a' siubhail do Óite-obrach, do sgoil no do na b¨ithtean, no a thadhail air caraidean no teaghlach.

Neach a' coiseachd air ceum ionadail, Oighreachd Mortonhall, faisg air D¨n ╚ideann ę Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lýonraidhean cheuman ionadail agus prýomhan cheuman

Tha lýonraidhean cheuman ionadail anns a' mh˛r chuid de choimhearsnachdan, faisg air an dachaigh.

Suaicheantas M˛r-Shlighean na h-Alba ęSNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

M˛r-Shlighean

Dhan fheadhainn a tha a' lorg ceuman nas fhaide no nas d¨bhlanaiche, tha teaghlach meudachail ann an Alba de shlighean fhada.

Slighe tro Ghleann Teilt └rd ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Slighean cnuic is cead an rathaid

Tha mu 7,000 slighe cead an rathaid ann an Alba, cuid dhiubh fýor sheann cheuman le eachdraidh inntinneach.Last updated on Tuesday 13th March 2012 at 09:45 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo