. Marannan is oirthirean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Marannan is oirthirean

Tha iomadachd bheairteach de dh'aiteachan is fhiadh-bheatha ri mhealtainn air oirthr fhada na h-Alba! Dan taghadh bhon mheasgachadh mhr de chur-seachadan mara timcheall air oirthirean na h-Alba, leithid ein-amhairc, seladh, kayaking agus dibheadh. No carson nach cuir thu latha seachad cmhla ris an teaghlach is ri caraidean a' sgith iteileag, a' gabhail cuirm-chnuic no dreach a' coiseachd led ch an cois a' chosta bhragha againn?

Air an oirthir

An do thadhail thu air na Tarmainn Ndair Niseanta external site againn? No dh'fhaodadh tu cuairt a ghabhail air aon de na ceuman oirthireach. A bheil thu airson faighinn a-mach d na trighean as fherr airson tadhal? Ma tha, seall ri na trighean ann an Alba a fhuair duais aig Cm Alba Bidheach external site .

Air a' mhuir

Faodaidh latha air an uisge a bhith na dhn-thuras brosnachail. Ma tha bta, kayak no curach agad fhin faodaidh tu an costa a rannsachadh air do shocair fhin. Mura bheil, tha iteachan gu ler ann far am faigh thu air bta fhastadh, no pirt a ghabhail ann an turas-mara eagraichte. Faigh a-mach an seo mu na th' ann de chur-seachadan sprs-uisge. Tha an lrach-lin, Green Blue external site a' tabhann comhairle fheumail agus fiosrachadh mu sprs-uisge seasmhach agus seladh-bhtaichean.

Cuairtean Fiadh-bheatha

Tha e an-cmhnaidh brosnachail sealladh fhaighinn de fhiadh-bheatha mara, leithid leumadairean-mara, buthaidean no cearbain nuair a thathas a-muigh air an uisge no air an oirthr. Cuidichidh Scottish Marine Wildlife Watching Code external site thu gus an t-elas as fherr fhaighinn mu bhith ag amharc air fiadh-bheatha. 'S e digh for mhath air beathaichean-mara fhaicinn agus ionnsachadh mun deidhinn a th' ann an cuairt amhairc fiadh-bheatha. Tha sgeama tranaidh WiSe external site le teisteanas ann dha luchd-eagrachaidh chuairtean gus danamh cinnteach gu bheil iad elach air an digh as fherr air coimhead air fiadh-bheatha gun dragh a chur air na beathaichean agus mar sin seall a-mach airson lgo WiSe nuair a bhios tu a' taghadh na cuairte air an tid thu no cuir fios gu Wild Scotland external site airson fiosrachadh a bharrachd.

Fon mhuir

A bheil thu airson rannsachadh a dhanamh fo na tuinn, agus faighinn nas fhaisge dha na creutairean is na h-rainnean air grunnd na mara? Tha mran iteachan dibhidh ann an Alba, nam measg long-bhrisidhean agus rainneachdan brosnachail fon uisge. Airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu thranadh, thachartasan is chlubaichean a tha faisg ort, tadhail air Club Fo-uisge na h-Alba external site no Club Fo-uisge Bhreatainn external site . Mas e dibhear a th' annad agus gum bu toigh leat pirt a ghabhail ann a bhith a' don na h-rainneachd-mhara carson nach tid thu an ss ann an Seasearch external site ?

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 13:00 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo