. Cnuic is beanntan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cnuic is beanntan

Tha cnuic is beanntan na h-Alba air brosnachadh a thoirt dha ginealaichean de choisichean is streapadairean, gun iomradh a thoirt air Óireamh mh˛r de pheantairean, bhÓird is luchd-glŔidhteachais. Le 284 Munros (cnuic a tha c˛rr air 3,000 troigh), a thuilleadh air ceudan Corbetts (cnuic eadar 2,500 is 3,000 troigh) agus Donalds (cnuic air Ghalltachd a tha c˛rr air 2,000 troigh) tha fýor ghoireas iongantach againn airson a rannsachadh is a mhealtainn.

Rach gun mhullach

Dha m˛ran dhaoine, tha latha sna cnuic a' ciallachadh faireachdainn soirbheachais ann a bhith a' ruighinn a' mhullaich. Dha daoine eile, 's e as cudromaiche, an sealladh, an iomallachd, no a bhith ann an cuideachd charaidean is an teaghlaichean ann an Óite a tha s˛nraichte.

Tha iomadh cur-seachad gnýomhach a dh'fhaodar a mhealtainn sna cnuic, leithid coiseachd nan cnoc, streap chreagan no baidhsagalachdá beinne, no gu socair a' coimhead fiadh-bheatha, a' togail dhealbh air cuirm-chnuic ri taobh aibhne.

Ach ge bith dŔ an cur-seachad a th' agad, bi mothachail gur e Órainneachd obrach a th' anns na cnuic cuideachd agus mar sin tha e cudromach aire a thoirt dha iarrtasan reusanta sam bith bho sti¨irichean fearainn. Chaidh an iomairt dearbhaidh, Heading for the Scottish Hills web service external site a leasachadh airson fiosrachadh a thoirt dha coisichean chnuic agus cleachdaichean cur-seachad eile mu sealg fhŔidh. Feuch an t-seirbheis agus thoir do bheachdan dhuinn.

Slighean dha na cnuic

Tha grunn shlighean stŔidhichte a' dol a dh'ionnsaigh nan cnoc is nam beann agus suas gu m˛ran de na mullaichean as ainmeil. Tha cead an rathaid agus ceuman cnuicátraidiseanta mar as trice air talamh nas ýsle agus tha iad nan deagh shlighean dha coisichean, luchd-baidhsagail is marcaichean-eich.

Uair sam bith a bhios tu a' dol dha na cnuic, dŔan cinnteach gum bi uidheam freagarrach agad airson an t-se˛rsa Órainneachd is sýde a dh'fhaodadh coinneachadh riut, agus dŔan cinnteach gu bheil map agad agus gun aithne dhut a chleachdadh. Cho fad 's a ghabhas, na fÓg cÓil Ós do dhŔidh agus thoir cothrom dha daoine eile na beanntan is na cnuic a mhealtainn, no dha daoine a tha a' dŔanamh am bith-be˛ Ós an fhearann. Airson fiosrachadh fhaighinn mu chlub-coiseachd no streapa san sgýre, faic lÓrach-lýn, Comhairle Streapadaireachd na h-Alba external site .

á

á

English versionLast updated on Friday 2nd August 2013 at 11:54 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo