. Aibhnichean is lochan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Aibhnichean is lochan

Tha m˛ran de ar n-aibhnichean is ar lochan ainmeil fad is farsaing agus iad am measg feartan comharrachaidh na h-Alba. Tha rudeigin air leth s˛nraichte mu bhith an cois uisge - an d˛igh sa bheil solas a' gluasad air an uisge, fuaim bhras-shruthann no 's d˛cha dýreach boillsgeadh de bhradan a' leum. Tha taobh lochan is bruaichean aibhnichean a' tabhann suidheachadh mýorbhailteach airson caochladh thachartasan cur-seachad, a' coiseachd an cois bruaich chraobhach aibhne, a' dŔanamh cuirm-chnuic ri taobh locha no a' coimhead air e˛in-uisge bho Óite-falaich.

Ma tha ¨idh agad ann an cur-seachad an uisge nas gnýomhaiche faodaidh tu feuchainn air kayaking aibhne no curachanachd fosgailte air aibhnichean no lochan. Airson tuilleadh fiosrachaidh faic duilleag na sp˛rs-uisge. Tha cuid a dh'aibhnichean air an cleachdadh cuideachd le companaidhean rÓtha, ach ge bith dŔ an cur-seachad a roghnaicheas tu, bi mothachail mu dhaoine eile a tha a' cleachdadh an aon uisge, leithid iasgairean, agus dŔan cinnteach nach cuir thu maill air an cuid obrach.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 18th April 2012 at 09:52 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo