. Àiteachan a thadhal air - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Àiteachan a thadhal air / Places to visit

Tha raon de shuidheachaidhean ann airson faighinn gun bhlàr a-muigh gus nàdar a mhealtainn - bho meadhan bhailtean ṃra is bhailtean beaga gu na cnuic as àirde agus na uisgeachan as doimhne nar lochan is nar fairgean. Ge bith ciamar a bhios an aimsir, bu cḥir gum biodh àite air choreigin ann gun deigheadh tu airson èadhar fhionnar is eacarsaich fhaighinn, biodh sin airson uair a th́de no dhà no airson latha no dhà.

Kitty Walker à Buidheann nan Ramblaran Chiorramaich 
agus Mark Beaumont neach-baidhseagal ainmeil, Tèarmann Nàdair Nàiseanta Loch Ĺobhann ©Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Bailtean beaga is bailtean ṃra

Ma tha thu a' fuireach ann am baile beag no baile ṃr bidh ceuman is àiteachan gorma faisg air làimh a tha air leth freagarrach airson a bhith a-muigh.

Daoine air cuairt, Blàr Athall ©Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Coilltean is fŕthean

Lorg coilltean is fŕthean faisg air an dachaigh no nas fhaide air falbh. Tha làraichean air feadh Alba fo riaghladh diofar bhuidhnean agus tha iad fosgailte dhan t-sluagh phoblach.

Curachanachd, Loch Mhùrlaig ©Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Aibhnichean is lochan

Bhon ḍigh sa bheil an solas a' gluasad, fuaim an uisge thairis air bras-shruthan, iasg a' leum, tha rudeigin ṣnraichte ann a bhith a' gabhail fois ri taobh uisge.

A' coiseachd air frith-rathad aig Tèarmann Nàdair Nàisesanta Innis nan Damh © Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Cnuic is beanntan

Lorg tuilleadh mu chnuic is bheanntan na h-Alba is an uair sin lorg àite airson an rannsachadh dhut fhèin.

Luchd-turais, a' cur seachad latha air a' chladach, Cille Mhoire, Arainn  ©Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f̣n gu 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Marannan is oirthirean

Rannsaich oirthir chorrach agus tràighean gainmhich. Rach a-mach air no eadhon fon uisge.Last updated on Tuesday 13th March 2012 at 08:47 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo