. Cur d' aghaidh air beanntan na h-Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' cur d' aghaidh air beanntan na h-Alba

Thathas a' cleachdadh ar cnuic is ar beanntan airson iomadh sersa cur-seachad bho cuirmean-chnuic digheil sna glinn gu lithean sgairteil a' coiseachd no a' baidhsagalachd sna cnuic. Ach 's i rainneachd-obrach a tha seo cuideachd agus mar sin ma tha thu a' dol dha na cnuic tha e cudromach gun toir thu feart air iarrtasan reusanta bho stiirichean fearainn.

Riaghladh fhidh is cead coiseachd

Faodaidh riaghladh fhidh a bhith a' dol tro iomadh mos den bhliadhna ach 's e m sealg nan damh, mar as trice bho 1 Iuchar gu 20 Dmhair, as cugallaiche, leis a' mhr-chuid den t-sealg a' gabhail ite uair sam bith bhon Lnastal. Aig an m seo, bu chir dhut faighinn a-mach cit a bheil an t-sealg a' gabhail ite agus slighean eile a ghabhail gus nach cuir thu cus dragh. Seachain iteachan far a bheilear a' sealg. Mar as trice cha bhithear a' sealg air Didmhnaich.

Thathas air seirbheis ln dearbhaidh Heading for the Scottish Hills external site a chur air chois airson fiosrachadh mu shealg fidh a thoirt seachad dha coisichean chnoc agus luchd-cleachdaidh chur-seachadan eile. Feuch a-mach an t-seirbheis agus cuir thugainn do bheachdan.

Nuair a thilleas tu bhod chuairt air do chois no air baidhsagal cuimhnich gun seall thu a-mach airson gartain. Faigh comhairle air mar a bheir thu gartain a-mach s do chraiceann gu sbhailte agus air d a n thu ma chaidh do bhdeadh external site .

English versionLast updated on Friday 2nd August 2013 at 11:51 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo