. A' cur cuairt air digh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' cur cuairt air digh / Planning my trip

Faisg air an dachaigh, tha iomadh n ann a dh'fhaodas tu a mhealtainn nach eil a' cur feum air mran eagrachaidh no ullachadh - 's e a tha cudromach ach faighinn ann!

Ach ma tha thu an dil a dhol nas fhaide air falbh feumaidh tu ullachadh a dhanamh le bhith a' cur ort aodach is brgan a tha freagarrach airson na h-aimsire, na talmhainn fod chasan agus airson na tha thu a' danamh. Airson tursan nas fhaide thoir leat biadh is deoch gu ler agus biodh fios agad air mar a chleachdas tu map is combaist ma dh'fheumar. Meal am fiadh-bheatha agus an rainneachd ach gilain thu fhin gu ciallach timcheall air beathaichean agus bi cramach mu mheanbh-chuileagan is ghartain external site .

Neach-coiseachd, Gleann Sdh Lorne Gill Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Cur d' aghaidh air beanntan na h-Alba

Faigh fiosrachadh feumail an seo ma tha dil agad ine a chur seachad sna cnuic.Last updated on Monday 19th March 2012 at 08:48 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo